احساس میکنم قرار است در منطقه خاورمیانه (اسیای جنوب غربی) اتفاقات جدیدی بیافتد چون مدتی است امریکا و اروپا اتباعشان را از منطقه بیرون میبرند و هشدارهایی درباره امنیت در منطقه میدهند!
حزب الله لبنان را وارد لیست گروه های تروریستی کردند که این اقدام دستشان را برای کارهای مثلا قانونی باز میکند!
با نماینده های خودخوانده فلسطینی مذاکرات طولانی مدتی را ساماندهی کردند که وانمود کنند اوضاع رو به بهبود است و ضمنا به موقع با فشار امتیازات کاملی را بگیرند!
در یمن هم دنبال بهانه جدید میگردند!
در سوریه هم که مسلمانان ساخت امریکا دارند کاملا شکست میخورند و سوریه مقتدرتر از گذشته جلوه میکند!با ورود مستقیم امریکا به مصر یک نوع موضع ضد امریکایی در مردم در هر دو طرف ایجاد شده که به نفع امریکا نیست!
در تونس که شروع سلسله انقلابهای منطقه بود طرحی مشابه مصر را پیش گرفتند که البته کمی متفاوت پیش رفت چون تونسیها مثل مرسی بد عمل نکردند!پیش از اینکه دولت جدید ایران قدرت را دست بگیرد علیه آن موضع گرفتند و حتی تحریم جدید وضع کردند
در پاکستان و افغانستان هم اتفاقاتی میافتد که برای من چندان روشن نیست
حالا هم که رشوه بیش از پانزده میلیارد دلاری عربستان به روسیه مطرح میشود!!!
بوی جنگ و فتنه جدیدی به مشام میرسد!