ما ایرانی‌ها چه حرفی برای دنیا داریم؟! شما چه  حرفی برای دنیا دارید؟! اگر فرصتی برای گفتن چند جمله کوتاه داشتید چه می‌گفتید ؟ از خدا ؟ از اسلام ؟ از کشورمان؟ از جاهای دیدنی ؟ از خود و خانواده تان ؟ شاید هم سوالی می‌پرسید ! اما یادتان باشد که فقط چند جمله کوتاه وقت دارید !!  پند می‌دهید ، سرزنش می‌کنید و یا فریاد می‌کشید که این چه جهانیست که ساخته اید ؟ نگاه توریستی یا فرهنگی؟ .....

هرچه می‌گویید از دل با دل برای دل بگویید!!

آن سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند!

این سایتی است که شما می‌توانید روی نقشه جهان پیام صوتی بگذارید ! البته بهتره انگلیسی باشه!

http://woices.com